IMP Kommunikasjon

Ta kontakt: epost: post@imp.no eller tlf 93035770

Nynorsk inga hindring!

IMP kommunikasjon arbeider med informasjon, marknadsføring og profilering av bedrifter, offentlege verksemder og utdanning på universitetsnivå. I tillegg utfører me grafisk produksjon, Web-design, mediekontakt og løysingar for stand og messer.

Godt språkauge

Vi utnyttar potensialet i språk, bilder og kultur for å framheve kunden sine beste kvalitetar.
 
Me er sterke på korrektur og språkvask, samt at me skriv nye tekstar til alt frå annonser, brosjyrar til større trykksaker. Me beherskar begge målføre. Me har sterke underleverandørar som me har brukt i meir enn ti år. Me leverer alle typar trykte og elektroniske kommunikasjonsprodukt.  tillegg har me i samarbeid med Nina Skauge Kommunikasjon vunne anbodet om språkvask, korrektur og levering av nynorsktekster til nettside www.kom-an.no
Det er ein nettstad for grunderar i Hordaland og er drifta av Hordaland Fylkeskommune, Fylkesmannen og Innovasjon Norge.
 Vårt gode samarbeid med Kongress og Kultur har blitt vidareført, me levererer “smått og stort” til dei fleste av deira mange events og konferanser.
 

Kontakt Kristen O. Meling; tlf  93035770